Kunskap bit för bit

Den digitala Guden – med Alexander Bard

Episode Summary

Dagens avsnitt gästas av artisten och samhällsdebattören Alexander Bard. Han har i flertalet böcker, tillsammans med författaren Jan Söderqvist, analyserat människans roll i det framtida digitala samhället. I ”Synteism: att skapa Gud i Internetåldern” presenterar författarna idén om att de traditionella abrahamitiska religionerna spelat ut sin roll och kommer ersättas av synteismen - en religion där Gud är robot, Internet Frälsaren och det digitala nätverket den religiösa gemenskapen. Förra avsnittet gästades av kulturjournalisten Eric Schüldt som menar att digitaliseringen fört oss allt längre bort från det andliga i tillvaron. Bard däremot, hävdar att teknologin är själva förutsättningen för att komma närmare det gudomliga. Facebook: Kunskap bit för bit Instagram: Kunskap bit för bit Twitter: @BenjaminElfors E-post: kunskapbitforbit@gmail.com 

Episode Notes

Dagens avsnitt gästas av artisten och samhällsdebattören Alexander Bard. Han har i flertalet böcker, tillsammans med författaren Jan Söderqvist, analyserat människans roll i det framtida digitala samhället. I ”Synteism: att skapa Gud i Internetåldern” presenterar författarna idén om att de traditionella abrahamitiska religionerna spelat ut sin roll och kommer ersättas av synteismen - en religion där Gud är robot, Internet Frälsaren och det digitala nätverket den religiösa gemenskapen. Förra avsnittet gästades av kulturjournalisten Eric Schüldt som menar att digitaliseringen fört oss allt längre bort från det andliga i tillvaron. Bard däremot, hävdar att teknologin är själva förutsättningen för att komma närmare det gudomliga.

Facebook: Kunskap bit för bit

Instagram: Kunskap bit för bit

Twitter: @BenjaminElfors

E-post: kunskapbitforbit@gmail.com 

Musikproduktion: Ivar Edding

Omslag: Karolina Pettersson/ Lukas Nieriker