Kunskap bit för bit

Feminismens framtid – med Gudrun Schyman

Episode Summary

Först var hon partiledare för Vänsterpartiet och sen för Feministiskt initiativ, som hon också var med och startade. Dagens gäst är Gudrun Schyman och ämnet är feministisk politik. I en tid då de flesta kallar sig feminister tenderar begreppet feminism att bli något urvattnat. Vilka frågor engagerar den politiska feminismen idag? Hur bedriver man en framgångsrik feministisk politik? Och på vilket sätt hänger feminism ihop med ekonomi, krig och fred, klimatfrågan och maskulinitetsideal? Facebook: Kunskap bit för bit Instagram: Kunskap bit för bit Twitter: @BenjaminElfors E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Episode Notes

Först var hon partiledare för Vänsterpartiet och sen för Feministiskt initiativ, som hon också var med och startade. Dagens gäst är Gudrun Schyman och ämnet är feministisk politik. I en tid då de flesta kallar sig feminister tenderar begreppet feminism att bli något urvattnat. Vilka frågor engagerar den politiska feminismen idag? Hur bedriver man en framgångsrik feministisk politik? Och på vilket sätt hänger feminism ihop med ekonomi, krig och fred, klimatfrågan och maskulinitetsideal? 

Facebook: Kunskap bit för bit

Instagram: Kunskap bit för bit

Twitter: @BenjaminElfors

E-post: kunskapbitforbit@gmail.com 

Musikproduktion: Ivar Edding

Omslag: Emma Westin