Kunskap bit för bit

Heliga mödrar och kvinnliga mystiker – med Anita Goldman

Episode Summary

Dagens avsnitt gästas av författaren och journalisten Anita Goldman. Hon har utforskat hur tidiga kulturers dyrkan av gudinnor fick stå tillbaka då den patriarkala abrahamitiska guden etablerades. Men Goldman har också undersökt den personliga, intima gudsupplevelsen som i påtaglig erotisk form gestaltats av kvinnliga mystiker genom historien. Hur påverkar vår gudsbild synen på manligt och kvinnligt? Hur hittar en feministiskt medveten människa en ingång i en religiös berättelse som främst uppehåller sig vid fäder och söner? Om födande gudinnor och barnlösa mödrar, om kropp och själ, ande och kött, arketyper och mystik. Facebook: Kunskap bit för bit Instagram: Kunskap bit för bit Twitter: @BenjaminElfors E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Episode Notes

Dagens avsnitt gästas av författaren och journalisten Anita Goldman. Hon har utforskat hur tidiga kulturers dyrkan av gudinnor fick stå tillbaka då den patriarkala abrahamitiska guden etablerades. Men Goldman har också undersökt den personliga, intima gudsupplevelsen som i påtaglig erotisk form gestaltats av kvinnliga mystiker genom historien.  Hur påverkar vår gudsbild synen på manligt och kvinnligt? Hur hittar en feministiskt medveten människa en ingång i en religiös berättelse som främst uppehåller sig vid fäder och söner? Om födande gudinnor och barnlösa mödrar, om kropp och själ, ande och kött, arketyper och mystik.

Facebook: Kunskap bit för bit

Instagram: Kunskap bit för bit

Twitter: @BenjaminElfors

E-post: kunskapbitforbit@gmail.com 

Musikproduktion: Ivar Edding

Omslag: Karolina Pettersson/ Lukas Nieriker