Kunskap bit för bit

Myten om maskinen – med Eric Schüldt

Episode Summary

Dagens avsnitt gästas av kulturjournalisten Eric Schüldt, känd för bland annat programserien ”Människan och maskinen” i Sveriges radio och podcasten ”Myter och mysterier”. Schüldt har i flera av sina program utforskat den negativa påverkan som modern teknologi, digitalisering och Internet har på våra liv. I boken ”Framtiden”, skriven tillsammans med medievetaren Jonas Andersson, argumenterar Schüldt för att den digitala världen reducerat oss till själlösa mätbara objekt och fört oss längre ifrån det verkligt meningsfulla i livet. Om människan och maskinen, om det mätbara och omätbara, kreativitet och kulturens förfall, ständig förnyelse och återgång till naturen. Facebook: Kunskap bit för bit Instagram: Kunskap bit för bit Twitter: @BenjaminElfors E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Episode Notes

Dagens avsnitt gästas av kulturjournalisten Eric Schüldt, känd för bland annat programserien ”Människan och maskinen” i Sveriges radio och podcasten ”Myter och mysterier”. Schüldt har i flera av sina program utforskat den negativa påverkan som modern teknologi, digitalisering och Internet har på våra liv. I boken ”Framtiden”, skriven tillsammans med medievetaren Jonas Andersson, argumenterar Schüldt för att den digitala världen reducerat oss till själlösa mätbara objekt och fört oss längre ifrån det verkligt meningsfulla i livet. Om människan och maskinen, om det mätbara och omätbara, kreativitet och kulturens förfall, ständig förnyelse och återgång till naturen.

Facebook: Kunskap bit för bit

Instagram: Kunskap bit för bit

Twitter: @BenjaminElfors

E-post: kunskapbitforbit@gmail.com 

Musikproduktion: Ivar Edding

Omslag: Karolina Pettersson/ Lukas Nieriker