Kunskap bit för bit

Nationalmuseum och konstens ramar – med Susanna Pettersson

Episode Summary

Dagens gäst är Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum i Stockholm. När Nationalmuseum öppnade på nytt 2018, efter fem års renovering, höjdes kritiska röster som menade att museet fått en tydlig politisk inriktning då konstverk presenteras genom samtidens ideologiska filter. Utgångspunkten för dagens samtal är Nationalmuseums roll i samhället. Ska ett konstmuseum delta i den politiska debatten och hur påverkar det i så fall konstupplevelsen? Hur objektivt kan konst presenteras? Och vad är egentligen museets roll när det gäller att undervisa besökaren? Facebook: Kunskap bit för bit Instagram: Kunskap bit för bit Twitter: @BenjaminElfors E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Episode Notes

Dagens gäst är Susanna Pettersson, chef för Nationalmuseum i Stockholm. När Nationalmuseum öppnade på nytt 2018, efter fem års renovering, höjdes kritiska röster som menade att museet fått en tydlig politisk inriktning då konstverk presenteras genom samtidens ideologiska filter. Utgångspunkten för dagens samtal är Nationalmuseums roll i samhället. Ska ett konstmuseum delta i den politiska debatten och hur påverkar det i så fall konstupplevelsen? Hur objektivt kan konst presenteras? Och vad är egentligen museets roll när det gäller att undervisa besökaren?

Facebook: Kunskap bit för bit

Instagram: Kunskap bit för bit

Twitter: @BenjaminElfors

E-post: kunskapbitforbit@gmail.com

Musikproduktion: Ivar Edding

Omslag: Emma Westin